การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดใหม่

ขั้นตอนและการปฏิบัติเพื่อความถูกต้องในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่นั้น มีแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก โดยในปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยน เพื่อความรวดเร็ว และง่ายใน การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดแล้วเสร็จในวันเดียวกันได้ ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้เพียง 1 วันการการ เท่านั้น และนอกจากนี้ยังลด จำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 7 คนลดเหลือ 3 คน ยังคงเพียงแค่แบบฟอร์มเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิม

1. ผู้ประกอบการหรือผู้ก่อการยื่นจดจองชื่อบริษัท ผ่าน www.dbd.go.th เป็นการยื่นผ่านระบบออนไลน์ ของกระทรวงพาณิชย์ ส่งถึงนายทะเบียนโดยตรง โดยนายทะเบียนจะแจ้งผลในวันถัดไปโดยจะแจ้งผลการจองชื่อผ่านทาง e-mail ของผู้จองชื่อนั้น เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน (ชื่อที่ได้รับการจอง จะมีระยะเวลา 30 วัน)

2. เมื่อผู้ประกอบการ ได้รับอนุมัติชื่อแล้ว และมีบุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ได้ตกลงจดเข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ์ และนำแบบฟอร์มเอกสารประกอบไปจดทะเบียนต่อไป

3. เมื่อผู้ประกอบการได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ต้องมีการเข้าชื่อผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ ตามจำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียน ที่ต้องการจด

4. ผู้ประกอบการดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท และส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้แก่ผู้จองหุ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมจัดตั้ง

5. เมื่อผู้ประกอบการได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว บุคคลผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการ ให้กรรมการบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้บุคคลผู้เริ่มก่อการและผู้ขอจองหุ้น ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น หรือเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน

7. เมื่อกิจการได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการ ดำเนินการจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบ สำหรับเพื่อนำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน หลังจากการประชุมตั้งบริษัทตามที่กำหนด

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

การดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ สำหรับการจดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเอกสารจดทะเบียน ดังนี้
1. ชื่อของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน
2. สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ( ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด )
3. วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท
4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีวะ จำนวนหุ้นของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป์ 200 บาท

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง รับผิดชอบการปฏิบัติงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
โดย สำนักงานใหญ่ตั้งของกิจการ อยู่จังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ จังหวัดนั้น
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรได้แก่

1. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้แบ่งความรับผิดชอบเป็น 6 เขตพื้นที่ได้แก่

1.1 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 ( มหาราช ) ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ( ใกล้ สน.พระราชวัง )
โทรศัพท์ 6220569-70,6220572, 6220578-82 โทรสาร 6220573
เขตรับผิดชอบ : พระนคร , ป้อมปราบ , สัมพันธวงศ์ , บางรัก , บางพลัด , บางกอกน้อย , บางกอกใหญ่ , ตลิ่งชัน , ทวีวัฒนา

1.2 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ( พหลโยธิน ) ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 78/1 ถนนพราม 6 ( สี่แยกประดิพัทธ์ ) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 6183340-41 โทรสาร 6183343-44
เขตรับผิดชอบ : ดุสิต , บางซื่อ , ปทุมวัน , พญาไท , ราชเทวี

1.3 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 ( รัชดาภิเษก ) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ( ซี 2 ) ชั้น 1-2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( เยื้อง สน.สุทธิสาร )
โทรศัพท์ 2767254 , 2767266 โทรสาร 2767263
เขตรับผิดชอบ : ห้วยขวาง , ดินแดง , จตุจักร , ลาดพร้าว

1.4 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 ( กรุงธนบุรี ) ตั้งอยู่ที่ อาคารธนธร ชั้น 2-3 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (เชิงสะพานสาธรด้านซ้าย ใกล้อาคารสินสาธรทาวเวอร์)
เขตรับผิดชอบ : คลองสาน , ธนบุรี , ทุ่งครุ , ราชบูรณะ , หนองแขม , บางแค , ภาษีเจริญ , จอมทอง , บางบอน , บางขุนเทียน , บางคอแหลม , ยานนาวา , สาธร

1.5 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 ( รามคำแหง ) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ( ซี 2 ) ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( เยื้อง สน.สุทธิสาร )
โทรศัพท์ 2767255 , 2767269 โทรสาร 2767258,2767268
เขตรับผิดชอบ : บึงกุ่ม , บางกะปิ , ลาดกระบัง , สะพานสูง , วังทองหลาง , หนองจอก , คันนายาว

1.6 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 ( ศรีนครินทร์ ) ตั้งอยู่ที่ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 7228366-67 โทรสาร 7228369
เขตรับผิดชอบ : สวนหลวง , ประเวศ , วัฒนา , บางนา , พระโขนง , คลองเตย

1.7 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 ( แจ้งวัฒนะ ) ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B

1.8 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 8 ตั้งอยู่ที่ อาคารกรมทะเบียนการค้า ชั้น 10 ถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 5474423-4 โทรสาร 5474441
รับผิดชอบ : การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ธุรกิจธนาคาร เครดิตฟองซิเอร์ เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันภัย ไซโล ห้องเย็น คลังสินค้า

2. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ตั้งอยู่ที่ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตปฏิบัติงานของจังหวัดนั้นๆ

Scroll to Top