เปิดธุรกิจใหม่ ควรเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนดี ?

เปิดธุรกิจใหม่ ควรเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนดี ?

ในการเปิดธุรกิจใหม่ ความน่าเชื่อถือถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ เนื่องจากความน่าเชื่อถือนั้นสามารถนำมาซึ่งความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้าเป็นวงกว้าง หากสังเกตดูให้ดี คู่ค้าและลูกค้าส่วนใหญ่มักเลือกทำธุรกิจกับนิติบุคคลมากกว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจากนิติบุคคลเป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งสถานะการเงิน ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น ฯลฯ ทำให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังเปิดกิจการในรูปแบบนิติบุคคลนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ และที่สำคัญคือผลประโยชน์ทางด้านการเสียภาษีที่มีเหนือกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา บทความนี้จะพาทุกท่านไปไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจว่าจดทะเบียนดีไหม จดเมื่อไรถึงเหมาะสม และควรเลือกจดทะเบียนในรูปแบบไหนดี ผู้ประกอบการหน้าไม่ไม่ควรพลาด

จดทะเบียนบริษัท

บริษัทจำกัด เป็นรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการจัดตั้งโดยผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ใช้วิธีเข้าร่วมลงทุนด้วยการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่า ๆ กันทุกหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดชอบเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่ซื้อไว้ ในการจดทะเบียนบริษัท ผู้ประกอบการจะต้องไปดำเนินการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทจำกัดนี้เองไม่เพียงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการอีกหลายข้อ ยังไม่นับรวมโอกาสทางด้านการเงิน

เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปบริษัทจะมีความมั่นคงกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา การระดมทุนต่าง ๆ จึงสามารถทำได้ง่ายกว่า อย่างเช่นเมื่อต้องการขยายกิจการก็จะสามารถหาผู้ลงทุนมาลงทุนได้ง่ายกว่า รวมถึงการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบริษัทก็จะมีมากกว่าบุคคลธรรมดา และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ผลประโยชน์ทางด้านภาษี กล่าวคือ การดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจะเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ในกรณีที่ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ผู้ประกอบการก็อาจไม่ต้องเสียภาษีเลย ต่างจากการเสียภาษีรายได้ของบุคคลธรรมดาที่ใช้อัตราแบบเหมาจ่ายที่ร้อยละ 10-60 ตามประเภทของเงินได้และยังต้องเสียภาษีแม้ผลประกอบการจะขาดทุน การจดทะเบียนบริษัทจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่า อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีในเพดานที่สูงกว่าอีกด้วย

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน ซึ่งธุรกิจจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด คือ  หุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินจำกัด ซึ่งจะรับผิดชอบเฉพาะหนี้สินที่ลงทุน โดยจะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจใด ๆ ในกิจการ แต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินงานของกิจการได้
  • หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ คือ หุ้นส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิเต็มที่ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของกิจการ

ส่วนในเรื่องการจัดทำบัญชีและเสียภาษี ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเหมือนกรณีจดจัดตั้งบริษัท และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกันกับการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ธุรกิจของคุณเหมาะกับการจดทะเบียนแบบไหนมากกว่ากัน ?

จดทะเบียนบริษัท

การตัดสินใจว่าจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนดีนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทมากกว่า เนื่องจากความได้เปรียบในหลาย ๆ แง่ โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือ ซึ่งแม้ห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นองค์กรทางการค้ารูปแบบหนึ่ง แต่มักถูกมองว่าเป็นธุรกิจในครอบครัว  หรือกิจการขนาดเล็กที่เน้นการทำการค้าในประเทศ ต่างจากการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งจะมีความเป็นสากล มีภาพลักษณ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เกิดความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า สามารถรับงานที่เป็นทางการขึ้น และเพิ่มช่องทางให้กับธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเลือกจดทะเบียนบริษัทมากกว่านั่นเอง

PMP SERVE (THAILAND) รับจดทะเบียนบริษัทอย่างครบวงจรเพื่อช่วยดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแทนผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องการจัดตั้งบริษัทนับตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงช่วยดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดแทนท่านเพื่อให้ท่านสามารถนำเวลาอันมีค่าไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

จดทะเบียนธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ กับ PMP Serve (Thailand) ครบจบในที่เดียว

จดทะเบียนบริษัท

PMP SERVE (THAILAND) บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ รับจดบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม บริการรับจดทะเบียนบริษัท และ รับจดทะเบียน หจก. โดยทีมงานมืออาชีพที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและชำนาญการ มีประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัท และ รับจด หจก. ราคายุติธรรมและเหมาะสม ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง พร้อมให้บริการท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการรับจด หจก. และ รับจดทะเบียนบริษัท ราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ ชัดเจน และตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงเท่านั้น

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

ที่มา : http://www.moc.go.th/images/843/DBD_eBooks.pdf

Scroll to Top