บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ-ทั่วไป

รายการบริการจดทะเบียน

PMP SERVE (THAILAND) ให้บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ แบ่งประเภทงานจดทะเบียนดังนี้

briefcase-white

บริษัทจำกัด

XMLID_344_ (1)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

charity

มูลนิธิและ
สมาคมทุกประเภท

contract

จดแก้ไข
เปลี่ยนแปลงธุรกิจ

document (1)

จดทะเบียนอื่นๆ

id

ใบอนุญาตทำงาน
Work Permit

สอบถามบริการงานจดทะเบียน

ติดปัญหาในการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคมทุกประเภท งานจดทะเบียนอื่นๆ รวมถึง การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และ ใบอนุญาตทำงาน Work permit
โทรติดต่อเรา 065 - 535 - 7744 หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top