ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ ทำธุรกิจ หรือเป็นลูกจ้างในทุกอาชีพจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ซึ่งเป็นเอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานในแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง

รับทำ-workpermit

ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

รับทำworkpermit

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน อ่านต่อ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการยื่นขอใบอนุญาต Work Permit

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit มีดังนี้

 • 01
  แบบคำขอ ตท.1
 • 02
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • 03
  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว
 • 04
  หนังสือรับรองการจ้างงานหรือสัญญาจ้าง
 • 05
  สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 • 06
  ใบรับรองแพทย์
 • 07
  หนังสือรับรองบริษัท
 • 08
  แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • 09
  สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมฉบับจริง
 • 10
  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • 11
  หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • 12
  เอกสารหรือหนังสืออื่น ๆ ตามประเภท/กิจการของนายจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

step-works

สอบถามบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

PMP SERVE (THAILAND) เป็นผู้ให้บริการบริการขอใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit ที่มีความชำนาญสูง พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม
ติดต่อเรา Line หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit จาก PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit อย่างครบวงจร

PMP SERVE (THAILAND) บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ต่อใบอนุญาตทำงานที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ให้กับชาวต่างชาติ สถานประกอบการ และนายจ้างทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการรับทำ Work Permit ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดจัดตั้งบริษัท

บริการรับขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการรับทำ Work Permit ที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top