บริการด้านภาษีอากร

pmp_001

รายการบริการด้านภาษีอากร

PMP SERVE (THAILAND) ให้บริการด้านภาษีอากรอย่างครบวงจร และทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ อันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชี และส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น อีกต่อไไป

003-vat

จดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

004-return

ขอคืนภาษี

005-document

ยื่นแบบภาษี

สอบถามบริการด้านภาษีอากร

ติดปัญหาในการการจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอคืนภาษี ยื่นแบบภาษี หรือบริการอื่นๆเกี่ยวกับภาษี
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top