บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (Value Added Tax) เป็นภาษีที่เกิดขึ้นจากขายสินค้าหรือการให้บริการของกิจการ กล่าวคือเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 (อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบัน ณ ปี 2564) อ่านต่อ ...

รับทำบัญชี

กรณีใดบ้างที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)

การจดภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นหน้าที่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการที่ต้องยื่นจดขอภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าหรือลูกค้า ซึ่งก็จะมีกิจการบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการค้าพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ตำราเรียน ฯลฯ แต่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวจะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นเดียวกัน 

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด

จดขอภาษีมูลค่าเพิ่มกับ PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

รับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่านต่อ... 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มมีดังนี้

 • 01
  ภาพถ่ายของบริษัท
 • 02
  ป้ายบริษัท
 • 03
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • 04
  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
 • 05
  หนังสือสัญญาเช่าสถานที่ตั้งของบริษัทหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • 06
  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • 07
  หลักฐานแสดงฐานะนิติบุคคล
 • 08
  สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
 • 09
  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่
 • 10
  ภาพถ่ายเอกสารการดำเนินกิจการร่วมค้า (หากมี)
 • 11
  ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

step-works

สอบถามบริการงานจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
จาก PMP SERVE (THAILAND)

PMP SERVE (THAILAND) บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจทุกท่านผ่านช่องทางออนไลน์หรือบริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่มโดยตรงต่อกรมสรรพากรของเขตหรืออำเภอที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ บริการจด VAT โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT โดยตรง ประสบการณ์สูง ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ แทนท่านเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจด VAT ได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าที่ติดต่อทำธุรกรรมกันได้อย่างสูงสุด

รับจัดตั้งบริษัท

บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT สำหรับทุกธุรกิจ

PMP SERVE (THAILAND) บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT ระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่มรับจด VAT ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม จด VAT แก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top