บริการยื่นแบบภาษี

ภาษี คือ เงินที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนและผู้ประกอบการที่มีรายได้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง โรงพยาบาล สถานศึกษา ตลอดจนบริการของรัฐ ภาษีจึงเปรียบเสมือนตัวช่วยขับเคลื่อนที่ทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ทุกคนที่จะต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเรา อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสอันนำมาซึ่งความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ยื่นแบบภาษี

ยื่นแบบภาษีกับ PMP SERVE (THAILAND) ครบจบในที่เดียว

pmp-serve-thailand

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปี รับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม อ่านต่อ...  

ขอบเขตในการให้บริการยื่นแบบภาษี
( เช่น ยื่นแบบประเดือน , ยื่นแบบประจำปี )

PMP SERVE (THAILAND) บริการยื่นแบบภาษีและนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำการยื่นแบบภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยคำนวณภาษีเงินได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น พร้อมจัดทำแบบยื่นแสดงรายการภาษี สรุปแบบและนำส่งแบบเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ตลอดจนบริการส่งคืนเอกสารใบเสร็จรับเงินแก่ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน บริการยื่นแบบภาษีของเราประกอบด้วยบริการยื่นแบบภาษีประจำเดือนและยื่นแบบภาษีประจำปีดังนี้

บริการ-ยื่นแบบภาษี

ยื่นแบบภาษีประจำเดือน

  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

ยื่นแบบภาษีประจำปี

  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3, ส.บช.3-1, บอจ.5)
  • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

step-works

สอบถามบริการยื่นแบบภาษี

ติดปัญหาในการทำเอกสารยื่นแบบภาษี
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการยื่นแบบภาษี กับ PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

บริการยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปี

PMP SERVE (THAILAND) บริการรับยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปีที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจรในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการยื่นแบบภาษีระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปีให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปีแทนท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปี ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการยื่นแบบภาษีทั้งรายเดือนและรายปีในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top