ปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษี

PMP SERVE (THAILAND) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนานกว่า 17 ปี  อ่านต่อ...

รับทำบัญชี
ปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษี

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี

สำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะดำเนินกิจการโดยบุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดล้วนต้องเกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีและรายงานทางบัญชีทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม งานด้านบัญชีถือว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความรอบคอบเป็นอันมาก หากขาดการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง 

ขอบเขตในการให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชีสำหรับกิจการทุกประเภท ทุกขนาด
ให้คำปรึกษาในการแก้ไขระบบบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานโปรแกรมด้านบัญชี
ให้คำปรึกษาการควบคุมภายในทางด้านบัญชี
ให้คำปรึกษาการทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานหรืองบการเงินต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ฯลฯ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีและแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เช่น สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป เป็นต้น
ให้คำปรึกษาในการปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้คำปรึกษาด้านเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้อง
ให้คำปรึกษาด้านบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของท่าน

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษี

ภาษีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและรายได้ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทว่าผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องภาษีเป็นอย่างมาก อาทิ การจัดทำเอกสารด้านภาษี การคำนวณภาษี การยื่นแบบและนำส่งภาษีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...

บริการรับทำบัญชี-ออนไลน์

ขอบเขตในการให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษี

ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
ให้คำปรึกษาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
ให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ให้คำปรึกษาด้านภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ
ให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารด้านบัญชีที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
ให้คำปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของท่าน
ให้คำปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านภาษีเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี
ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีนิติบุคคลโดยทีมงานมืออาชีพ
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี
ให้คำแนะนำในการประหยัดค่าภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ให้คำแนะนำในการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่กฎหมายให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ให้คำปรึกษาด้านภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของท่าน

สอบถามบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

สอบถามบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษี จาก PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจรสำหรับทุกธุรกิจ

PMP SERVE (THAILAND) บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

รับจดจัดตั้งบริษัท

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษี ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top