บริการรับทำบัญชี

ปรึกษาปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ-ทั่วไป

รายการบริการรับทำบัญชี

เรามีบริการครอบคลุมเกี่ยวกับงานบัญชีด้านต่างๆ ดังนี้

002-accounting

งานบัญชีทั่วไป

analytics

งานบัญชีออนไลน์

หลักการปฏิบัติและวิธีการทำงาน ให้

 • รับเอกสารประจำเดือน ทุกวันที่ 3-4 ของเดือนถัดไป

   (โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งตารางรับเอกสาร จำนวน 3 ปี สำหรับกำหนดการเข้ารับเอกสารทุกเดือน)

 • วางบิลแจ้งค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 5-7 ของเดือนถัดไป

   (พร้อมจัดส่งรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ภ.พ.30 , ภ.พ.36 , ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ประกันสังคม) และ จัดทำบัญชีรายเดือน

 • นำส่งภาษีตามกำหนดในวันที่ 7 และ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี ภ.ง.ด.51 พร้อมนำส่งภาษี
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี และขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการ
 • จัดทำรายงานสรุปพนักงานของกิจการ จัดส่งให้สำนักงานประกันสังคม ประจำปี
 • จัดส่งรายงานสรุปรายได้พนักงานของกิจการให้กรมสรรพากร ประจำปี
 • จัดทำงบการเงิน พร้อมผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน และยื่นภาษีประจำปี ภ.ง.ด.50 และยื่นงบการเงินแก่กระทรวงพาณิชย์

สอบถามบริการรับทำบัญชี

ติดปัญหาในการทำบัญชีธุรกิจต่างๆ ให้ PMP SERVE (THAILAND) ช่วยเหลือคุณ
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top