บริการงานบัญชีออนไลน์

ด้วยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีได้มากกว่าการทำบัญชีแบบทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือเกิดข้อผิดพลาด ทำให้งานด้านบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถเรียกดู ตรวจสอบ หรือรวบรวมได้ง่ายด้วยฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลด้านบัญชีในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ยื่นแสดงต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

รับจดทะเบียน-หจก

ขอบเขตในการให้บริการ

 • รับติดตั้งระบบบัญชีออนไลน์ รับทำบัญชีออนไลน์ วางระบบบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • แนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ดูแลสต๊อกสินค้า จัดทำรายงาน งบทดลอง งบการเงิน รายการบัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน 5 เล่ม และอื่น ๆ
 • ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กรและงบประมาณ
 • ปรับแต่ง Express on Cloud ให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะองค์กร
 • บริการชุดคำสั่งรายงานสำเร็จรูปสำหรับการ Export ออกไปใช้ต่อในโปรแกรม Excel
 • เชื่อมต่อระบบบัญชี Express on Cloud หรือโปรแกรมบัญชีอื่น ๆ ระหว่างสาขาเพื่อสร้างระบบงานที่เป็นหนึ่งเดียว
 • ฝ่ายบริการที่พร้อมช่วยเหลือเมื่อท่านพบปัญหาในการใช้งาน
 • บริการอื่น ๆ อาทิ บริการรับทำบัญชีออนไลน์ บริการจัดทำและยื่นภาษีรายเดือน ยื่นแบบประกันสังคม ประมาณการภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) รับปิดงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่าง
บริการรับทำบัญชีออนไลน์ กับ บริการรับทำบัญชีทั่วไป

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • พนักงานโกงเงิน ปลอมแปลงตัวเลขในบัญชี
 • อยากดูข้อมูลด้านบัญชี จะต้องเข้ามาที่ออฟฟิศเท่านั้น
 • ระบบงานด้านบัญชีไม่เป็นระบบ กระจัดกระจาย สูญหาย
 • พนักงานบัญชีทำงานล่าช้า ผิดพลาด ขาดประสบการณ์
 • ยิ่งนานวัน เอกสารยิ่งสะสมเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปิดงบล่าช้า
 • คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ต้องลงโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมบัญชีใหม่ทั้งหมด
 • เสียค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างสำนักบัญชีหรือผู้ดูแลระบบต่อเดือนเป็นจำนวนมาก
บริการรับทำบัญชี-ออนไลน์

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่ท่านเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Express on Cloud ที่จะช่วยปฏิวัติระบบการทำบัญชีของท่านให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบกว่าที่เคย

ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

หมดปัญหาเรื่องเอกสารสูญหาย คำนวณผิดพลาด ทำงานซ้ำซ้อน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายบัญชีด้วยบริการรับทำบัญชีออนไลน์ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลงานทุกฝ่าย อาทิ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสโตร์ ฯลฯ จากทุกโปรแกรมมาไว้ใน Express on Cloud ได้ง่าย ๆ ด้วยการเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกข้อมูลซ้ำ ๆ ลดโอกาสในการถูกโกงจากการปลอมแปลงเอกสาร

ใช้งานได้จากทุกที่ ทุกอุปกรณ์

ระบบบัญชีบน Cloud ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงสร้างความคล่องตัวในการทำงาน ไม่ต้องเดินทางมายังออฟฟิศเหมือนการทำบัญชีด้วยระบบเดิม สามารถเรียกดูตัวเลข รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ ค้างชำระ หรือแม้กระทั่งงบกำไรขาดทุนได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

รวบรวมข้อมูลด้านบัญชีให้เป็นหนึ่งเดียว

การทำบัญชีทั่วไปมักข้องเกี่ยวกับเอกสารที่หลากหลายและกระจัดกระจายอยู่กับฝ่ายต่าง ๆ ยากต่อการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล แต่บริการรับทำบัญชีออนไลน์ Express on Cloud จะทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลส่วนกลางที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายมาไว้ในที่เดียว จึงสามารถเรียกดูและตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้งยังแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันต่อการตัดสินใจ 

รวบรวมข้อมูลด้านบัญชีให้เป็นหนึ่งเดียว

การทำบัญชีทั่วไปมักข้องเกี่ยวกับเอกสารที่หลากหลายและกระจัดกระจายอยู่กับฝ่ายต่าง ๆ ยากต่อการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล แต่บริการรับทำบัญชีออนไลน์ Express on Cloud จะทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลส่วนกลางที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายมาไว้ในที่เดียว จึงสามารถเรียกดูและตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้งยังแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันต่อการตัดสินใจ 

ยื่นบัญชี ปิดงบได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสำนักบัญชี

องค์กรทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรับทำบัญชีในแต่ละปีจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นสรรพากรและประกันสังคม แต่ด้วยการทำงานที่เป็นระบบบน Express on Cloud สำนักงานบัญชีเพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบของท่านก็สามารถตรวจสอบบัญชีและจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำไปยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันที 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

เพราะ Express on Cloud เป็นระบบบัญชีออนไลน์ จึงไม่ต้องเสียค่าบำรุงซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ในการใช้งาน หมดห่วงในเรื่องการซ่อมแซม อัปเดต บำรุงรักษา และจัดหาบุคลากรมาดูแลเซิร์ฟเวอร์ หมดปัญหาเรื่องข้อมูลสูญหาย เพราะระบบจะแบ็คอัพข้อมูลให้ของท่านโดยอัตโนมัติทุก ๆ 4 ชั่วโมง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ก่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล และทำให้ความลับของกิจการไม่รั่วไหล

สอบถามบริการรับทำบัญชีออนไลน์

บริการรับทำบัญชีออนไลน์ กับ PMPSERVE THAILAND  อีเมล์สอบถามได้ที่ pmpserve.th@gmail.com
ติดต่อเรา Line@: @pmpserve หรืออีเมล์สอบถาม
ที่ pmpserve.th@gmail.com (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับทำบัญชีออนไลน์จาก PMP SERVE (THAILAND)

รับจัดตั้งบริษัท

บริการรับทำบัญชีออนไลน์อย่างครบวงจร

PMP SERVE (THAILAND) บริษัทรับทำบัญชีออนไลน์ที่ให้บริการรับทำบัญชีออนไลน์ด้วยระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานรับรองจากกรมสรรพากรและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาเหมาะสม

รับจดทะเบียนบริษัท-ราคา

บริการรับทำบัญชีออนไลน์ระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับทำบัญชีออนไลน์ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง รับรองมาตรฐานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

จ้างจดทะเบียนบริษัท

บริการรวดเร็ว ทันใจ

เราพร้อมให้บริการด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา พร้อมให้ข้อมูลด้านการทำบัญชีออนไลน์ที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รับจดจัดตั้งบริษัท

บริการรับทำบัญชีออนไลน์ ราคายุติธรรมและเหมาะสม

เราบริการรับทำออนไลน์ ราคาเหมาะสม การันตีมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการรับทำบัญชีออนไลน์ในราคาที่ยุติธรรมต่อทุกธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม

รับจดบริษัท

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรายึดหลักการบริการที่จริงใจ เราจึงให้คำปรึกษาและแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ กระบวนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

BMT-Logo
FTE-Logo
PIT-Logo
Top-Hit-Logo
Uni-Biomass-Logo
Waleerat-Logo
Scroll to Top