บุคลากร PMP SERVE (THAILAND)

ACCOUNTING SOLUTIONS

นางสาวพรรณวลัย พฤทธิ์เศวต

Panwalai

กรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ

ข้อมูลและความสามารถ

 • Business Consultant
 • Accounting
 • Tax Planning
 • Audit Team
 • Business Registration
 • Finanicial Advisor
 • Online Marketing
 • Work Permit
 • BOI Operator License
 • Factory License
 • GMP / SSO
 • PMP SERVE (THAILAND) Co,.Ltd.
  (Apr, 2006-present) / Managing Director
 • Vanuzi Co.,Itd.
  (Mar, 2008-Present) / Managing Director
 • Cine Fashions Import-Export Co,.Ltd.
  (Oct,2006-Present) / Managing Director
 • Bank
  (Jan, 2009-Dec,2011) / Bank Officer Lone SME's
 • GTL (Thailand) Co,.Ltd.
  (Aug,2006-Dec,2008) / Accounting Manager
 • Nietzsche Logistics (Thailand) Co,.Ltd.
  (May, 2004-Jun,2006) / Cheif Accounting
 • Audit Group Co,.Ltd. 
  (Jan,2003-Dec,2003) / 
  Assistant Audit Manager (Northern Region)
  (Jan,2001-Dec,2002) / Assistant, Staff, Audit, Manager, (Northern Region)
 • Revenue Officer(1)
  (Jan,2000-Dec,2001) / The Revenue Department, Chanthaburi
 • Ramkhamhaeng University (1997-1999)
  Bachelor of Accountancy, Accounting
 • Technical College Chanthaburi (1994-1996)
  Vocational Education of Accountancy, Accounting

Managing Director

 • PMP Serve (Thailand) Co,. Ltd.
 • Venuzi Co,. Ltd.
 • Cine Fashion Import-Export Col,. Ltd.
 • Pearl89 Inter Group Co., Ltd.

President of the Friends Walking for Health Association
Foundation Director friends for new life

โทรศัพท์

เว็บไซต์

www.pmpservethailand.com

Linkedin

Panwalai Paritsaweat

บุคลากร PMP SERVE (THAILAND)

Jakkrapong

นายจักรพันธ์ ชาติประสิทธิ์

กรรมการผู้จัดการ / ผู้เชี่ยวชาญใบอนุญาตทำงาน

Orawan

นางอรวรรณ เหลียวอิน

ผู้จัดการอาวุโส การเงินและบัญชี

Karnchana

นางสาวกาญจนา ขวาไชย

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี และการเงิน

Darunee

นางสาวดรุณี เกิดแดง

ผู้เชี่ยวชาญงานบัญชีและงานทะเบียนธุรกิจ

Tichakorn

นางสาวทิชากร ใบเนียม

ผู้เชี่ยวชาญงานบัญชี ร้านค้าออนไลน์

Nuch

นางสาวนุช กรอบเงินดี

ผู้เชี่ยวชาญงานบัญชี ใบอนุญาตทำงาน

Papada

นางสาวปภาดา เกษมไชยานันท์

ผู้เชี่ยวชาญงานบัญชี ร้านอาหาร

Thiptiwa

นางสาวทิพธิวา พุฒทาจู

พนักงานบัญชีบัญชีทั่วไป

Patcharee

นางสาวพัชรี ไพเราะ

ผู้เชี่ยวชาญงานบัญชี ร้านอาหาร

Kanokwan

นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง

ผู้เชี่ยวชาญงานบัญชี สมาคมและมูลนิธิ

Scroll to Top