เจ้าของกิจการ

5 ขั้นตอน เตรียมความพร้อม ก่อนเป็น “เจ้าของกิจการ”

เทรนด์การเป็น “เจ้าของกิจการ” ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานมานานหลายปี อาจจะเป็นด้วยรายได้ที่ไม่มีเพดานจำกัด หรือการทำงานที่มีอิสระ เป็นนายของตนเอง ทำให้หลาย ๆ คนพยายามไขว่คว้าหาโอกาสในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าของกิจการให้ได้

เจ้าของกิจการ

อย่างไรก็ตาม กว่าที่คนหนึ่งคนจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้นั้นล้วนแล้วแต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ มากมาย การเป็นเจ้าของกิจการจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นและปรารถนาจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ควรมีการทำการบ้านและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มก้าวไปสู่ความฝัน และวันนี้ PMP Serve (Thailand) มีคำแนะนำดี ๆ ในการเตรียมความพร้อม ก่อนเป็น “เจ้าของกิจการ” มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจทราบคร่าว ๆ ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร

  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำอย่างถ่องแท้

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นประกอบกิจการคือการมีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จะทำเป็นอย่างดีและครบถ้วนในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการ รูปแบบการลงทุน เงินที่ต้องใช้ในการลงทุน โอกาสในการคืนทุน ฯลฯ ยิ่งหากเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่ไม่เคยทำธุรกิจใด ๆ มาก่อนจำเป็นต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ ให้มากขึ้นเป็นเท่าตัว

เจ้าของธุรกิจ

  • รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการเข้าถึงลูกค้า

ก่อนเริ่มทำธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องทำการกำหนดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร อยู่ที่ไหน มีความต้องการสิ่งใด ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ หรือมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าอย่างไร จากนั้นจึงเป็นการกำหนดช่องทางในการเข้าถึงและจัดจำหน่ายสินค้าหรือนำเสนอบริการ ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดียอย่าง LINE, Facebook, Instagram หรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่าง ๆ อย่าง Shopee และ Lazada เป็นต้น

  • กำหนดแผนธุรกิจ

เมื่อมีข้อมูลต่าง ๆ ในมือครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อกำหนดขั้นตอนในการมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยการทำแผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบทราบว่าควรทำสิ่งใดก่อนหรือหลัง และทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นอย่างมาก อาจเริ่มต้นจากการประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยงของกิจการของตนเอง ราคาสินค้าต่อหน่วย ไปจนถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด นอกจากนี้ยังอาจมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะสนับสนุนการดำเนินการของกิจการด้วยก็ได้

เจ้าของกิจการ
  • เลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ก่อนตัดสินใจเริ่มดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบใด เช่น กิจการแบบเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน จึงควรประเมินความเหมาะสมและพิจารณาให้ถี่ถ้วน ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะนิยมจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดมากกว่า เนื่องจากส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือ เอื้อต่อการระดมทุน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีนั่นเอง

  • เตรียมความพร้อมในเรื่องการเงินและการบัญชี

หากผู้ประกอบการตัดสินใจแล้วว่าจะดำเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางแผนด้านการทำบัญชีเพื่อแสดงรายได้ต่อรัฐ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษี และใช้ประเมินผลการดำเนินงานของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจำเป็นต้องมีผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีของกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถติดต่อจ้างสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีอิสระเพื่อมาช่วยในส่วนนี้เพื่อให้สามารถนำส่งรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนได้

จดทะเบียนธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ กับ PMP Serve (Thailand) ครบจบในที่เดียว

กระบวนการจดจัดตั้งบริษัทจำกัดถือเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเจ้าของธุรกิจยังจะต้องมีความรู้ทางด้านข้อกฎหมายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถจัดตั้งบริษัทเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เจ้าของกิจการ

PMP SERVE (THAILAND) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า จดทะเบียนบริษัทธุรกิจบริการ จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท จดทะเบียนบริษัทธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ โดยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทที่จะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแทนท่านในทุกขั้นตอน ช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในราคายุติธรรม

จดทะเบียนบริษัท

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์การทำงานในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ทุกประเภทกิจการของประเทศไทย เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook : https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

Scroll to Top