เปิดร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ต้องจัดการกับบัญชีอย่างไรดี

เปิดร้านอาหาร คาเฟ่ต้องรู้อะไรบ้าง

ธุรกิจร้านอาหารและคาเฟ่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงและน่าลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราจึงหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารไม่ได้ ยิ่งเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจึงเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นบริการส่งอาหารถึงหน้าบ้าน ไปจนถึงเพจรีวิวอาหารต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้ประกอบการจะลงทุนในกิจการร้านอาหารหรือคาเฟ่นั้น จำเป็นจะต้องศึกษาลักษณะของธุรกิจให้ครบรอบด้านเพื่อให้เข้าใจถึงแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การวางระบบ การบริหารบุคลากร การบริหารต้นทุน การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น แต่การที่กิจการจะดำเนินไปได้ด้วยดีนั้น การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ร้านคาเฟ่มองข้ามไม่ได้   เนื่องจากการมีระบบบัญชีร้านที่รัดกุมเปรียบได้กับการมีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการร้านอาหารและคาเฟ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำไมเปิดร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ต้องทำบัญชี

ข้อมูลด้านบัญชีและงบการเงินเป็นข้อมูลที่สำคัญที่มักใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและการกำหนดทิศทางของธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่หลายคนมองอย่างค่ากระดาษทิชชู่ ค่าหลอดน้ำ ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ ซึ่งการจัดบัญชีอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนจัดการต้นทุน รวมถึงหาทางประหยัดภาษีได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการพิจารณาข้อมูลกระแสเงินสดเข้าออกทางบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส ทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ต้นทุนที่แท้จริงของอาหารและสินค้าต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสม หากต้องการทำโปรโมชั่นหรือส่วนลดก็สามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อต้นทุนของสินค้า นอกจากนี้ยังทำให้รับรู้ถึงสต็อกสินค้าประเภทต่าง ๆ ว่าต้องใช้วัตถุดิบชนิดไหนมากน้อยเพียงใด ทำให้สามารถสั่งวัตถุดิบเข้าร้านได้ตรงตามความเป็นจริง ลดโอกาสในการเน่าเสีย และป้องกันการจมเงินไปกับค่าวัตถุดิบเกินความจำเป็นอีกด้วย

การทำบัญชียังทำให้กิจการสามารถบริหารการเงินได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเมื่อทำบัญชี ผู้ประกอบการจะสามารถรับรู้ถึงรายได้และรายจ่ายที่แท้จริงของร้าน สามารถพิจารณาปรับลดต้นทุนได้อย่างถูกจุด อีกทั้งช่วยให้ทราบอีกว่ากำไรกับเงินสดที่ได้รับมานั้นสัมพันธ์กันหรือไม่ ตัดปัญหาขายของได้กำไร แต่เงินสดหายได้เป็นอย่างดี และเมื่อมองในภาพรวมแล้วยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการเงินต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นลดต้นทุนและหาทางเพิ่มกำไรต่อไปได้อีกด้วย

บัญชีอะไรบ้างที่ต้องทำ สำหรับร้านอาหาร

การจัดทำบัญชีธุรกิจร้านอาหาร จะต้องมีการจัดทำบัญชีหลัก ๆ ดังนี้

  • บัญชีรายรับและยอดขาย
  • บัญชีรายจ่ายการสั่งซื้อวัตถุดิบ
  • บัญชีรายจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost)
  • บัญชีรายจ่ายค่าพนักงาน
  • บัญชีรายจ่ายค่าการตลาด

PMP Accounting Service บริการรับทำบัญชีร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ครบวงจร

PMP Accounting Service บริการรับทำบัญชีร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ครบวงจร บริการรับวางระบบบัญชี บริการรับทำบัญชีร้านอาหาร ช่วยคุณวางพื้นฐานระบบบัญชีให้มั่นคง พร้อมมีบริการจัดทำรายการทางการเงินงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานรายรับ รายงานรายจ่าย  เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานอย่างถูกต้องและโปร่งใส ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกิจการธุรกิจของคุณ ใช้ในการวางแผน จัดการกิจการร้านอาหาร ช่วยจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในร้านทั้งต้นทุน กำไร ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ฯลฯ บริการรับทำบัญชีร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ สามารถตรวจสอบได้จริง รับทำบัญชีร้านอาหาร ราคามิตรภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร ธุรกิจ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

Line : @pmpserve

Facebook: https://www.facebook.com/pmpserve

Tel : 065 – 492 -2283

Scroll to Top