ใบการอนุญาตทำงาน (Work permit) และ หนังสือเดินทาง (Visa) แตกต่างกันอย่างไร หลายคนสับสน

Work permit คืออะไร

ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือประกอบอาชีพในฐานะลูกจ้าง ซึ่งชาวต่างชาติรายนั้น ๆ จะต้องมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกำหนด และจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยจะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ โดยใบอนุญาตทำงานจะมีอายุตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับผลพิจารณา และเมื่อใบอนุญาตหมดหมดอายุก็จะต้องต่อใหม่ทันที

สำหรับการทำงานในรูปแบบลูกจ้างนั้นจำเป็นต้องยื่นแจ้งประเภทของกิจการ/นายจ้างให้ถูกต้องด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการแยกนายจ้างออกเป็น 5 ประเภท คือ

 1. สถานประกอบการเอกชน
 2. โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน
 3. หน่วยงานราชการ
 4. มูลนิธิหรือสมาคม
 5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

ใบการอนุญาตเข้าประเทศ (Visa) คืออะไร

หนังสือเดินทาง หรือ Visa คือ หลักฐานที่ใช้แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ หนังสือเดินทางจะใช้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในประเทศนั้น ๆ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุกรอบเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ อายุของ ใบการอนุญาตเข้าประเทศ(Visa) ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ จำนวนครั้งที่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ บางประเทศก็มีข้อยกเว้นไม่ต้องขอหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ แต่จะมีกำหนดระยะเวลาว่าให้อยู่ได้ไม่เกินกี่วันตามเงื่อนไขในประเทศนั้น ๆ

ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ ของหนังสือเดินทางแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ

 1. คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
 2. นักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 3. คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 4. ทูต (Diplomatic Visa)
 5. ราชการ (Official Visa)
 6. อัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
 7. คนอยู่ชั่วคราว ระยะยาว 1 ปี (Non-Immigrant Visa Long Stay)

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และใบอนุญาตเข้าประเทศ(Visa) แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับความแตกต่างของหนังสือเดินทาง (Visa) ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ที่หลายคนสับสนนั้นจะต่างกันที่วัตถุประสงค์ โดยหนังสือเดินทาง (Visa) จะใช้สำหรับขออนุญาตเพื่อเข้าต่างประเทศ โดยผู้ที่ขอไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ส่วนใบอนุญาตทำงาน (Work permit) คือ ใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาตินั่นเอง ซึ่งทั้งหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานต่างก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพในฐานะลูกจ้างทุกอาชีพนั้น หากยังไม่ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย แต่ประสงค์จะทำงาน สามารถขอหนังสือเดินทาง (Visa)ได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ ส่วนชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยว่าด้วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยจะต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ”B” หรือหนังสือเดินทางประเภทธุรกิจ ณ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ ซึ่งชาวต่างชาติสามารถยื่นขอ work permit เองได้ที่กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน

PMP SERVE (THAILAND)  รับทำหนังสือเดินทาง Visa และ ใบอนุญาตทำงาน Work permit ครบจบในที่เดียว

PMP SERVE (THAILAND) เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับทำหนังสือเดืนทาง ต่อหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) รับทำหนังสืออนุญาตทำงาน ให้ชาวต่างชาติแบบครบวงจร บริการรับทำหนังสือเดินทางจีน รับต่อหนังสือเดินทางจีน บริการที่ปรึกษาด้านหนังสือเดินทางทุกประเภท ดูแลท่านโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน ร่วมกับทีมงานคุณภาพที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ในราคามิตรภาพ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกแง่มุมของการทำหนังสือเดินทาง ต่อหนังสือเดินทาง ทำ Work permit และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด พร้อมดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำแบบผู้รู้จริง ถูกต้อง และชัดเจน ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปีในวงการ เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ทุกท่าน

ที่มา:

 • https://www.immigration.go.th/?page_id=2763
 • https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/96dd0f4c136f52018cc9700f067f0377.pdf
Scroll to Top